الرعد 13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ٢٨ ( دغه رجوع كوونكى ) هغه كسان دي چې ايمان يې راوړى دى اوآرام نيسي زړونه ددغو( مؤمنانو) په ذكردالله واورئ خبردارشئ چې په ذكردالله سره ډاډمومي زړونه ( دمؤمنانو) آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و…

Read More

فاتحه

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ښاغلی عبدالمنان د ماما دمرینی له کبله ټولو مسلمانانو ته خبر ورکول کیږی چی فاتحه یی  نن دجمعی په ورځ ۲۵/۱۲/۲۰۱۵ د جمعی د لمانځه نه وروسته چی په یوه بجه کیږی تر۲بجو پوری د افغانانو په جامع جومات کی اخیستل کیږی، دوستان دی خبر وی. إنا لله وإنا إليه…

Read More