فاتحه

د فاتحی خبرتیا

Den Afghanske moskeen på furuset invitere alle muslimske brødre til å delta i Fateha forsamling av BROREN TIL ABDUL MANAN som døde og gravlagt i Afghanistan.

tid: Søndag 09.Feb.2020 fra kl.15:00 til 17:00

د عبدالمنان د ورور د مرینی له کبله چی جنازه یی په افغانستان کی خاورو ته سپارل شوی ده تولو مسلمانانو څخه هیله کیږی چی د فاتحی په مراسمو کی ګډون وکړی. فاتحه د یکشنبی په ورځ نهم د فیبروری د دری بجو نه تر پنځه بجو پوری د افغانانوجامع جومات

نسبت وفات برادر عبدالمنان که جنازه قبلآ در افغانستان به خاک سپرده شده از تمام برادران مسلمان خواهشمندیم که در مراسم فاتحه مرحومی اشتراک کنند. فاتحه روز یکشنبه تاریخ نهم فیبروری از ساعت سه الی پنج بجه بعد از ظهر در مسجد جامع افغانها برګزار میګردد.