وتر

دوترو لمونځ درۍ رکعته او واجب دی،فرق ئی له نورو لمنـځونو سره دادی چه د وترو په دريـم رکعت کی له رکوع څخه د مخه دعای قـنـوت ويـل کيـږی او دعا قـنـوت دادی اَلَهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُکَ وَنَسْتَغْفِرُکَ وَ نُؤْ مِنُ بِکَ وَنَتَوَکَّلُ عَلَيْکَ وَنُثْنِیْ عَلَيْکَ الْخَيْرَ وّ نَشْکُرُکَ وَلَانَکْفُرُکَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُکُ مَنْ يَّفْجُرُکَ اَلَهُمَّ اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَلَکَ نُصَلِّیْ وَ نَسْجُدُ وَاِلَيْکَ نَسْعَی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْاُ رَحْمَتَکَ وَنَخْشَی عَذَابَکَ اِنَّ عَذَا بَکَ بّالْکُفَارِ مُلْحِقْ، ای الله له تا څخه کومک غواړم، اوله تا څخه بـښـنه غواړم، په تا ايمان لـرو، په تا باور لرو،د ستا ستايـش په خير کښی کړو، دتا شـکر کړو، د تا ناشـکری نه کړو، موږ جدا کيـږو او ترک که ؤ هغه خلګ چه دتا نا فرمانی کوی، ای الله خاص دتا عبادت کړو دستا لپاره لمونځ او سجده کړو تاته منډی در وهواوخدمت درته کړو، دستا درحمت اميد وار يـو، ستا له عذابه ډاريـګو، بـيـشـکه ستا عذاب به کـفاروته ورسيـږی
د روژی په مبارکه مياشت کی د تراويـح له لمانـځه وروسته وتـر په جماعت او بدون له روژی په تـنـهايي ډول کيـږی.که چيرته د وتر په لمانـځه کښی دعا قـنـوت در څخه پاته شی نو سجده سهوه در باندی لازمه ده، که دعاقـنـوت د چا په ياد نه وی نو لا زمه ده چه دا دعا وه وائی : اَلَهُمَّ رَبَّنَا اّتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاَ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَبَ النَّارْ

 نماز وتر سه رکعات و واجب ميباشد، در نماز وتر قبل از رکوع رکعات سوم دعای قنوت خوانده ميشود و چنين است اَلَهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُکَ وَنَسْتَغْفِرُکَ وَ نُؤْ مِنُ بِکَ وَنَتَوَکَّلُ عَلَيْکَ وَنُثْنِیْ عَلَيْکَ الْخَيْرَ وّ نَشْکُرُکَ وَلَانَکْفُرُکَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُکُ مَنْ يَّفْجُرُکَ اَلَهُمَّ اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَلَکَ نُصَلِّیْ وَ نَسْجُدُ وَاِلَيْکَ نَسْعَی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْاُ رَحْمَتَکَ وَنَخْشَی عَذَابَکَ اِنَّ عَذَا بَکَ بّالْکُفَارِ مُلْحِقْ، ای الله از خودت کومک ميخواهم، و از نزدت مغفرت ميخواهم، بر خودت ايمان داريم، برخودت باور داريم، در خير ستايشت مينمايم، شکرمينمايم، ناشکريت نمينمايم، ما جداميشويم  وترک مينمايم کسانيرا که نافرمانيت ميکند، ای الله برايت خاص عبادت مينمايم برايت نماز وسجده مينمايم ، برايت ميشتابيم و برايت خدمت مينمايم، اميد وار رحمتت هستيم، از عذابت ميترسيم، بيشک عذابت به کفار ميرسد

د ر ماه مبار ک رمضان  نماز وتر به جماعت بعد از نماز تراويح ميشود و بدون رمضان بصورت تنهائی ميشود،  اګر در نماز دعا قنوت سهواً بماند سجده سهوه لازم ميشود و اګر دعا قنوت راکسی ياد نداشت پس اين دعا را بخواند: اَلَهُمَّ رَبَّنَا اّتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاَ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارْ   ای پروردګار ما مارا در دنيا خير بده و در اخرت هم خير بده و از عذاب دوزخ نجاتم بده