وضوع

وضو

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وضو عبارت از پاک نمـودن بدن از نا پاکی است و در وضو فرض سنت و مستـحب وجود دارد که عبارت اند از:

فرائيض وضو

فرائيض وضو چهار است

۱- شستن همه روی از جای برامدن موهای سر الی زنـخ وازنرمی يک ګوش الی نرمی ګوش.

۲-  يک دفـعه ، شستن هردودست الی ارنـج ها.

۳- يک دفـعه ، مسح کردن حصه چهارم سر.

۴- شستن هردو پا الی بـجلک های پای.

اګر در وقت شستـن همين اعضا  کـدام جای به اندازه يک مـو خشک بماند وضو نميشود لهذا بايد بسيار به دقت وضو نمود.

سنت های وضو

 

۱- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ګـفـتـن ۲-شستن هردو دست الی بـند دست ۳- مضمضه کردن يعنی در دهن سه دفعه آب انداختن ۴- مسواک زدن ۵-استنشاق يا در بـيـنی آب داخل کردن ۶- مسح مـکمل تمام سر۷-هرعضوه سه دفعه شستن۸-مسح کردن هردو ګوش ۹- خلال نمودن مابـيـن انـګشـتان هردو دست وپا و همچـنين خلال نمودن ريش اګر موهای آن بسيار انبـوه باشد ۱۰ – به ترتيب امورات فوق را اجرا نمودن۱۱- شستن پی درپی اعضا نه ايـنـکه قبل از شستن يک عضوه عضوه شسته شده قبلی خشک ګردد ۱۲- نيت وضو در وقت شروع نمودن وضو. همچنين از طرف راست شروع کردن، مسح ګردن، تهيـه نمودن ضروريات وضو قبل از وضو کردن و استـنـجا از مستـحبات وضو ميباشد.

 اګر در وقت وضو کردن چهارعـضوه که فرض است يک دفعه شسته وسر مسح ګردد وضو ميشود مـګر ترک سنت کاری خوبی نيست و احتمال ګـناه است و همـچنـين از سه دفـعه زيادتر نيـز شستـن اعضا کاری خوبی نيست زيرا دريـنـصورت آب زياد مصرف ميشود و مصرف زياد آب اصراف و ګـناه است، همـچـنـين اګر ساعت، ګوشواره، انـګـشتـر و يا ديـګر چـيـز های زيـنـتی دربـدن داشته باشيد در وقت وضو کردن آنرا بايد کـشيد ويا اينـکه در زير آن آب رابايد برسانيـم که رساندن آب در زير انها واجب است بـغير آن وضو نميشود، اګر وضو ګرفته باشيد و بالای آن هيچ عبادت را نـکرده باشيد وضو ګرفتن باردوم جائيـز نيست و اګر عبادت نموده باشيد وبار دوم وضو بـګيـريد نور علی نور، اګر به کدام عضوه دوا مانده باشيد ودروقت وضو ګرفتن به آن آب نرسد و دور نمودن دوا ضرر داشته باشد فرق نميکند وضو شما ميشود، همچنين اګر بالای بدن تان زخم باشد ويا مرض ديـګری داشته باشيد که تر نمودن آن مضر باشد فرق نميکند دست تانرا با آب تر نموده و همان قسمت را مسح نمائيد واګر مسح کردن نيز به آن ضرر داشته باشد پس از آن نيز صرفنظر نمائيد واګر بالای ان بنداژ بسته نموده باشيد پس بالای همان بنداژ مسح کـنيد واګر باز نمودن آن ضررنداشت پس آنرا بازنموده درصورت امکان آنرا شسته و اګر شستن ضرر داشت پس بالای آن مسح نمائيد، همچنين اګر کسی معذور باشد يعنی اينـکه از او ادرار يا منی هميشه جاری باشد ويا خون بينی باشد يا از زخم آن خون يا نم جاری باشد ويا بواسير داشته باشد ويا از زنها(اناث) خون مريـضی آن از مدت تعين شده زيادتر دوام کند و دران وقفه وجود نداشته باشد تا که عبادت را بـجا آورد چنين اشخاص معذور ګـفته ميشود وچنين اشخاص بايد در هر وقت وضو بالای وضو بـګيرد و لباس خود را نيـز دروقت هر نماز پاک ويا تبديل نمايد انها ميتواند که بالای همين وضو در همان وقت نماز الی داخل شدن ديګر وقت نماز هر عبادت را که خواسته باشد اجرا نمايد بطور مثال يکنفر بعد از طلوع آفتاب وضو نمود ووضو آن توسط ديګر چيز نه شکست همين نفر ميتواند به همين وضو نماز پيشين را بـخواند ويا ديـګر عبادتـها نمايد.

شکننده های وضو

 چيزهائيکه از راه پيشرو ويا عقب(مقعد یا تناسلی) ميبرايد، جاری شدن خون ويا رم از زخم که از زخم بيرون حرکت نمايد، اګر دردهن خون نمايان ګردد و رنګ لعاب راتغير دهد، اګر توسط سرنج ويا ديګر چيز خون از بدن کشيده شود، استفراق کردن به دهن پر، خوابـکردن اګر خوابيده باشد ويا به چيزی تکيه کرده باشد وهمان چيز ازنزدش ګرفته شود و چپه شود، جاری شدن همان اشک از چشم که بادرد وسوزش باشد، بيـهـوش و ديوانه شدن و عقل راازدست دادن، در نماز خنده کردن طوريـکه نفر پـهلوی ان آنرا بشـنـود.

طريقه وضو

 از همه اولـتر هر دو دست را تا بـند ها سه دفعه شستن، استـنـجا نمودن،  دور نمودن نجاست ازبدن، باز هم سه سه دفعه شستن دستها تا بـندها، دهن، بيـنـي، روی، هردو دست تا ارنج، مسح سر وګردن، و سه دفعه شستن پاها الی بجلک پا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *