Eid Bønn

1. Eid-bønnen  består av to rakah med ekstra takbir og er wajib. 2. Etter eid-bønnen er det en khutba. Det er wajib å høre på denne khutbaen. 3. I den første rakahen av eid-bønnen, gjør man 3 ekstra takbir etter åpningstakbiren og åpningsbønnen (thana; “subhanaka Allahumma…”), men før man resiterer al-Fatiha. Man bør løfte sine…

Read More