Eid Bønn

1. Eid-bønnen  består av to rakah med ekstra takbir og er wajib.

2. Etter eid-bønnen er det en khutba. Det er wajib å høre på denne khutbaen.

3. I den første rakahen av eid-bønnen, gjør man 3 ekstra takbir etter åpningstakbiren og åpningsbønnen (thana; “subhanaka Allahumma…”), men før man resiterer al-Fatiha.

Man bør løfte sine hender med hver takbir (til øreflippene) som man gjør med åpningstakbiren.

Etter hver takbir lar man hendene hvile på sidene.

Man stopper kort mellom hver takbir.

Man plasserer sine hender sammen, høyre over venstre under navlen etter den tredje og siste takbiren.

Etter dette resiterer man ta`awwudh (søke tilflukt hos Allah fra Satan), sier basmala (Bismillahi al- Rahman ar-Raheem) og resiterer al-Fatiha og en annen surah som vanlig. Resten av rakahen er også som vanlig.

4. I den andre rakahen av eid-bønnen gjør man også tre ekstra takbir. Disse gjøres etter at man er ferdig med å resitere al-Fatiha og surahen etter det.

De er som den første rakahs takbir bortsett fra at man lar hendene sine hvile på sidene etter tredje takbir, etter dette leser man ens vanlige takbir for å gå i ruku’ uten å løfte hendene sine.

5. Dette er sunnah måte å gjøre takbir på i hanafi lovskole.

Hvis ens imam leser dem på en annen måte følger man sin imam; sunnah-praksisen har blitt rapportert på forskjellige måter, og forskjellen mellom de sunni skolene på dette er i form av optimalitet, ikke gyldighet.

6. Det er makruh å utføre andre bønner før eid-bønnen, enten det er hjemme eller på stedet der eid-bønnen blir utført.

7. Det er bare makruh å utføre andre bønner etter eid-bønnen på stedet der eid-bønnen ble utført, det er ikke makruh å gjøre det andre steder.

8. Forsentkommere som går glipp av de ekstra takbirene med imamen bør utføre dem straks selv om imamen resiterer.

9. Hvis man begynner å følge imamen mens han er i ruku’, bør man utføre de ekstra takbirene mens man står hvis man er i stand til det.