Zakat-Ul-Fiter

Alle har plikt til å hjelpe fattige hele tiden, men i Ramadan er det et spesiell skatt som må betales til fattige. Denne Veldedigheten kalles Zakt Ul Fitr og skal betales før Eid-bønn. Denne må betales av alle troende til fattige folk, dette skattet eller Zakat Ul Fiter bør tilsvare et beløp (pris) av to kilo hvete per person, og  må betales uansett om du har fastet eller på grunn av noen unnskyldningen har du ikke fastet. Foreldre må betale Zakat Ul Fiter på vegne av deres barn.

De trengende og fattige skal få disse pengene, det anbefales i Islam at fattige slektninger, fattige naboer eller fattige venner skal få disse pengene. Hvis dere ikke skjønner noen fattig da kan dere gi den til Moskeen slik at de fordeler det mellom de fattige.